KNIHÁRSKE STROJOVÉ ZARIADENIA

KNIHÁRSKE STROJE

Dokončovacie spracovanie polygrafických výrobkov

Jednonožové rezačky majú jeden nôž a pri jednom pohybe stroja vykonajú jeden rez, t.j. orežú nálož papiera, ktorá môže byť podľa veľkosti stroje vysoká až 15 cm. Jednotlivé typy sa odlišujú najmä dĺžkou rezu. Tieto stroje patria k základnému vybaveniu knihárne a prácu s nimi ovláda každý operátor knihárskych technológií

Trojnožové rezačky majú tri nože, ktoré orezávajú nálož tlačovín naraz na troch stranách. Majú rôznu konštrukciu aj výkon, ktorý závisí najmä od výšky orezávanej nálože. Táto môže byť až 115 mm alebo iba 6 až 70 mm (napr. na orezávanie časopisov).

Jednonožové rezačky sa používajú na rezanie papiera pred tlačou, na presné uhlovanie a po tlači na orezávanie a prerezávanie náloží hárkového papiera. Nálož stroj najprv silno stlačí, aby sa pri reze nemohla pohnúť. V moderných strojoch sa tlak vyvoláva hydraulicky, a preto je veľmi veľký, čo prispieva k presnosti rezu. Stroj sa ovláda dvoma tlačidlami, ktoré je treba stlačiť súčasne – jedno pravou a druhé ľavou rukou (vzhľadom na bezpečnosť práce). Nôž zíde dolu a nálož rozreže. Nôž rezačky musí mať presný tvar, sklon a uhol reznej hrany.

Trojnožové rezačky majú tri nože. Ich formát je menší a zodpovedá formátom kníh (napr. minimálne 10x14 cm a maximálne 30x42 cm). Používajú sa najmä na orezávanie knižných blokov, stohov časopisov a iných tlačovín z troch strán. Dva nože režú súčasne rovnobežne z hlavy a nohy knižného bloku, tretí nôž reže kolmo na predchádzajúce rezy. Bloky sa nakladajú alebo ručne, alebo strojom.

SKLADACIE STROJE

Podľa skladacieho mechanizmu rozoznávame tri skupiny skladacích strojov:
— nožové, kde lom vzniká tým, že kovový „nôž“ zasúva hárok v mieste lomu medzi valce,
— kapsové, v ktorých lom vzniká tým, že hárok papiera narazí prudko do „kapsy“ stroja a v mieste pohybu sa uchopí dvoma valčekmi, ktoré vytvoria chrbát lomu zložky,
— kombinované, ktoré striedavo spájajú za sebou obidva skladacie systémy v jednom stroji.

Podľa počtu lomov sa ďalej rozdeľujú na jednolomové a viaclomové stroje. Ďalšie spôsoby skladania sú: s krížovým lomom, s rovnobežným (paralelným) lomom, s harmonikovým lomom (cik-cak) a so zavinutým lomom. Tieto spôsoby skladania sa môžu v skladacích strojoch rôzne kombinovať.

Knihárske strojové zariadenia

Informácie o profesii operátor knihárskych technológií